Meta Tag คือ ส่วนของ Code ที่อยู่ใน Head (ส่วนหัว)  ของ HTML

(ส่วนที่ลูกศรชี้ คือ Meta Tag)

Meta Tag จะปรากฏอยู่ในการค้นหาด้วยจะแสดงถึงภาษาที่ใช้เขียน, เนื้อหา, มีคำค้นหาที่เกี่ยวข้องมั๊ย เป็นต้น ซึ่งจะต้องได้ใจความ เข้าใจง่าย เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจจากผู้ค้นหา ซึ่งบางที เวลาผู้ใช้ ค้นหาแล้ว อ่าน Meta แล้ว รู้สึกไม่ตรง หรือ อ่านแล้ว งง ก็จะ ข้ามไปไม่เข้า เว็บของเรา ซึ่งน่าเสียดาย กล่าวคือ Meta ต้อง ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป ต้องดี และ มีคุณภาพรับรองว่า มีคนเข้าแน่ๆ และ ที่สำคัญ ยังส่งผลต่อ SEO อีกด้วย ซึ่งเมื่อเปิดหน้าเว็บ ส่วนของ Meta จะถูกประมวลผลก่อน (เรียงลำดับจาก Header - Footer) ซึ่ง Robot ของ Search Engine จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ด้วย เพื่อจัดเก็บ (Index)เว็บไซด์ของเรา

 ตัวอย่างการเขียน Meta แบบต่างๆ

- Meta Description Tag

 

ควรเขียนให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อหา

- Meta Keywords Tag

ใช้สำหรับใส่ Keyword เพื่อใช้ค้นหาเว็บไซด์ สามารถใส่ได้หลายคำ โดยใช้ เครื่องหมาย  เครื่องหมายจุลภาค ( , )ขั้นระหว่าง Keyword แต่ละคำ

 

- Meta Language Tag (สำคัญมากๆ)

 

ใช้สำหรับ ระบุว่า เนื้อหาในเว็บไซด์ นั้น มีเนื้อหาเป็นภาษา อะไร

- Meta Content Type Tag (สำคัญมากๆ)

 http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

ใช้สำหรับระบุให้หน้าเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ถูกต้องด้วยชุดตัวอักษรแบบใด และเป็นเอกสารประเภทอะไร

- Meta Tag สำหรับ ควบคุม Robot จาก Search Engine

  Meta Revisit-After Tag

 

คือบอกให้ Robot เข้ามา เก็บข้อมูลใหม่ในอีก 3 วัน

Meta Robots Tag

 

ใช้สำหรับบอก Robot  เก็บข้อมูลในหน้านั้นไป Index หรือไม่ หรือ ให้ Robot เดินทางไปตาม Links ที่ปรากฎในหน้านั้น ๆ หรือไม่

"ALL" คือ Index ทุกหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึง เพื่อนำไปจัดเก็บบันทึกลงฐานข้อมูล Search Engine

"NOINDEX" คือ การกำหนดไม่ให้ Index คำในเนื้อหาสำหรับหน้าที่กำหนดไว้ แต่ให้ Follow ส่วนที่เชื่อมโยงได้และนำเนื้อหาไปจัดทำดรรชนีได้ ไปลงฐานข้อมูล Search Engine

"NOFOLLOW" คือ การกำหนดให้ Index คำในเนื้อหา แต่ไม่ให้ Follow ส่วนที่เชื่อมโยงเพื่อจัดทำ Index คำในเนื้อหา นำไปลงฐานข้อมูล

"NONE" คือ การห้ามไม่ให้ Robot จัดเก็บเว็บเพจที่ปรากฏไป Index และ ห้าม Follow ส่วนเชื่อมโยงเพื่อทำ Index ในเนื้อหาด้วย

ยังมี วิธีการเขียน Meta อีกมากแต่ อย่างอื่นจะไม่เกี่ยวกับ SEO ซักเท่าไร เช่น ReDriect ฯ


หากท่านไม่ชานาญ ผมแนะนำให้่ปรึกษา กับ คนที่ทำงานทางด้านดีโดยเฉพาะ จะดีกว่านะครับ :)

ด้วยความห่วงใยจาก NetDesignRank : http://www.netdesignrank.com

  Tweet This

Comment

Comment:

Tweet

ขอคุณมากครับ เป็นประโยชน์มากสำหรับคำแนะนำนี้ จากใจ Moevenpick :http://www.moevenpick-phuket.com

#3 By NineDon (212.203.75.210) on 2011-03-09 10:38

เขียนเนื้อหาดีมากๆเลยครัย อ่านแล้วเข้าใจง่าย ขอบคุณบทความดีดีแบบนี้ด้วยครับ big smile

#2 By SEO (110.164.173.86) on 2010-10-21 14:29

เป็น basic html ที่ทิ้งไม่ได้จริงๆ

#1 By เพลงฮิต (58.8.103.210) on 2010-03-15 23:03